Over ons

Grootmoeders Werk is een webshop met als doelstelling zelfgemaakte artikelen zoals mondkapjes te verkopen en de opbrengst te besteden aan goede doelen. De site is opgezet als aanvulling op een actie van de PKN-gemeenten Zeevang-Oudendijk en Koggenland om zelf mondkapjes te maken en te verkopen.

Deze actie is gestart in de kerkelijke gemeenten Zeevang-Oudendijk en Koggenland door enkele seniore vrouwen (gemiddelde leeftijd 80+). Zij hebben de afgelopen 10 jaar spulletjes gemaakt en genaaid, die zij elke kerstperiode verkochten op een kerstmarkt. De opbrengst van die verkopen is altijd naar lokale goede doelen gegaan. Deze kerstmarkt is afgelopen winter echter voor het laatst geweest.

Lydeke en Clasien
Lydeke, Jannie en ClasienDoor de corona-crisis is deze groep ouderen meteen bestempeld als de meest kwetsbare risicogroep. Veel sociale contacten die zij binnen de kerkelijk gemeenschap hadden zijn weggevallen. Kerkdiensten en hobbygroepjes zijn niet meer toegestaan en zij kunnen bijna niet meer de deur uit zonder het risico te lopen besmet te raken. Het gemeenschapsgevoel staat sterk onder druk en er is behoefte aan een gemeenschappelijk doel.

Op zoek naar een nieuw gemeenschappelijk doel en meer sociale cohesie is het idee ontstaan om mondkapjes te maken en te verkopen en de opbrengst ervan te besteden aan goede doelen.

In de samenwerking met Kerk in Actie worden het Rode Kruis en Stichting Vluchteling gesteund bij hun inzet voor de vluchtelingenhulp op het eiland Lesbos.

De mondkapjes (of mondmaskers) zijn gemaakt conform het model van de Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Het patroon is uitgewerkt op de website van ‘Maak je Mondmasker‘. Meer informatie hierover is terug te vinden op de volgende sites:

Maak je mondmasker – https://maakjemondmasker.be
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid – https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/
Rijksoverheid Nederland – https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/05/09/covid-19-niet-medisch-mondkapje/Covid19_niet-medisch+mondkapje.pdf